poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
   Próba obiektywnego nazywania emocji może sprawiać wiele problemów, a co dopiero przełożenie ich na własną pracę oraz budowanie osobistych kompetencji. Usystematyzowaniu wiedzy oraz przefiltrowaniu powyższych zagadnień posłużyły wykłady i warsztaty zaproponowane dolnośląskim szkołom przez Uniwersytet Wrocławski.

   We wtorek, 2. czerwca 2020 roku, licea ogólnokształcące objęte Patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego zostały zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (UWr) oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr. Temat szkolenia, tak szczególnie bliski nauczycielom, wzbudził żywe zainteresowanie. Otwarcia spotkania i przedstawienia prelegentów dokonał jego inicjator, prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski – Pełnomocnik  JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. W pierwszej części szkolenie uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji docent dr Aliny Czapigi (Zakład Psychologii Rozwoju UWr) na temat zdrowia psychicznego młodzieży, w tym norm oraz zaburzeń, (nie)zaspokojenia potrzeb, reakcji emocjonalnych oraz strategii obronnych. W drugiej części spotkania mgr Anna Cieślik (Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia UWr) przeprowadziła część warsztatową szkolenia na temat kompetencji emocjonalnych.

   Pomimo tego że szkolenie odbyło się online, wszyscy uczestnicy mogli wziąć czynny udział dzięki zastosowaniu wielu nowoczesnych narzędzi do pracy zdalnej. Taka forma spotkania w pełni spełniła oczekiwania niemalże siedemdziesięciu obecnych tego dnia osób. Wszyscy nauczyciele wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach, co przełożyło się również na zaproponowanie przez nich własnych, interesujących tematów przyszłych warsztatów i wykładów organizowanych w ramach patronatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Tekst: mgr Agata Figiel, Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

PREZENTACJA: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży"