poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Japan on my mind
 
dr Justyna Pilarska (Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym UWr) - cykl wykładów 4, 5, 11, 12, 20 maja 2020 r. (5h)

O czym należy pamiętać przy wkraczaniu w kulturę Dalekiego Wschodu? Jakie znaczenie ma tożsamość kolektywna w budowaniu współczesnego obrazu relacji społecznych w Japonii? Dlaczego Japończycy są długowieczni, a zarazem mają najwyższy odsetek samobójstw na świecie? Odpowiedzi na te i inne pytania były treścią cyklu wykładów przygotowanych i wygłoszonych w maju przez dr Justynę Pilarską z Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wirtualna (ale też dźwiękowa i wizualna) wyprawa po kulturowych osobliwościach współczesnej Japonii ukazała, jak głębokie (geo)historycznie korzenie mają codzienne rytuały, etykieta czy normy obyczajowe ulicy wielkich japońskich metropolii. Ze świadomością relatywizmu kulturowego i międzykulturową uważnością dr Pilarska zaprosiła słuchaczy w świat sacrum i profanum pełen sprzeczności, tradycji i nowoczesności, inkluzyjności i ekskluzji – w świat kodeksu samurajów, filozofii efemeryczności, szybkich pociągów i ceremonii parzenia herbaty, tempa życia prowadzącego do śmierci z przepracowania a zarazem celebrowania kwitnienia wiśni, festiwalu, który pozwala Japończykom na uważność w nurcie przemijania, którego symbolem jest sakura. Zaprezentowany świat ujawnił niejednoznaczność wielu wymiarów dziedzictwa kulturowego Japonii, w tym języka japońskiego i konceptów kultury, które często ujmowane w postaci i aforyzmów czy czteroznakowych kanji stają nośnikiem kwintesencji tajemniczości i niezwykłości Kraju Kwitnącej Wiśni. Mówiąc, iż etnografem może być każdy kto obserwuje, dokumentuje lub opisuje świat, zachęciła do uważności i refleksyjności w poznawaniu nowych kultur.
 
Poruszane zagadnienia:

4.05. wykład 1
 • Kolektywna kultura Azji: koncepcja ja, tożsamość społeczna, kulturowa i osobowa
 • Koncepcje kultury: relatywizm kulturowy jako postawa bada(w)cza
 • Zagadnienia związane z pochodzeniem i specyfiką japońskiego języka, sylabariuszy i kulturowych uwarunkowań współczesnego pisma japońskiego
 • Fenomeny społeczno-kulturowe współczesnej Japonii: ikigai
 5.05. wykład 2
 • Święta i festiwale: Hanami, Złoty Tydzień: najważniejsze święta narodowe współczesnej Japonii i ich kulturowa charakterystyka
 • Fenomeny społeczno-kulturowe współczesnej Japonii: hikikomori, karoshi
 
11.05. wykład 3
 • Podstawowe koncepty kultury japońskiej: honne–tatemae, ganbare, giri–ninjo
 
12.05 wykład 4
 • Antropologia codzienności: zwyczaje i etykieta ulicy japońskiej, normy obyczajowe i kryteria ocen estetycznych
 • Praktyczna strona podróżowania po Japonii
 
20.05 wykład 5
 • Fenomeny społeczno-kulturowe współczesnej Japonii: bushido, juken jigoku
 • Mniejszości narodowe i etniczne Japonii (Okinawa, Ajnowie)
Dr Justyna Pilarska jest pedagożką międzykulturową. Od niemal 20 lat prowadzi badania terenowe z obszaru nauk społecznych i wielokulturowości w kontekście kształtowania tożsamości, pogranicza kulturowego, komunikacji międzykulturowej, studiów miejskich, antropologii dnia codziennego i zróżnicowania wyznaniowego. W ramach aktywności dydaktycznej realizuje autorskie zajęcia z tematyki różnic kulturowych (Contemporary European Culture: between xenophobia and multiculturalism), a także metod jakościowych badań międzykulturowości (methodlogy of qualitative research). Jest, między innymi, autorką prawie 50 artykułów w języków polskim i angielskim, oraz współredaktorką dwóch monografii wieloautorskich w języku angielskim. Inicjatorka seminariów międzykulturowych i międzynarodowych konferencji naukowych z obszaru międzykulturowości. Członkini International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Zespołu Ekspertów ds. Wielo- i Międzykulturowości Narodowego Centrum Kultury, Zespołu  Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a także Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.