poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła szóstą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju.
Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 tysięcy złotych na dalsze badania.

Więcej informacji: VI edycja - 2020