poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Koncepcji boga i boskości w filozofii starożytnej
 
dr hab. Jacek Zieliński (Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UWr) - wykład 21 stycznia 2020 r.
 
O czym należy pamiętać przy badaniu religii antycznych? Jakie zastosowanie miała teologia polis i dlaczego filozofowie krytykowali mity? Odpowiedzi na te i inne pytania wyczerpująco udzielił w swoim wykładzie dr hab. Jacek Zieliński. Fascynująca wyprawa, w jaką zabrał słuchaczy Prelegent, pozwoliła zdobyć nową perspektywę na dorobek teologiczny antyku, a w szczególność rewolucyjne prace filozofów, których echa widzimy w największych religiach zachodu. Wiele ze znanych tekstów wskazuje, że greccy teologowie zajmowali się problemem istnienia „wielkiego poruszyciela”, czy też starali dociec źródła antropomorficznego kształtu wyobrażeń bóstw, a także cech charakterologicznych jakie nadawali im współcześni w swojej mitologii. Profesor Zieliński przestrzegał, by nie nakładać matrycy współczesnych przekonań i wartości religijnych na antyk, zwracając jednocześnie uwagę na siłę argumentacyjną teologów tej epoki, jaką wywarli na kolejne wieki. Myśl grecka, mimo swojej pogańskości funkcjonowała przez całe średniowiecze jako jeden z fundamentów chrześcijaństwa.
Świetnie przygotowany wykład zwieńczyła anegdota o żydowskim filozofie, skłaniająca do refleksji nad wciąż licznymi konfliktami religijnymi. Dowodził on w swoich traktatach uniwersalności istoty boskiej, czyli dobra, prawdy i piękna. W tym celu grecki hymn na chwałę Zeusa zjudaizował, zastępując greckiego boga żydowskim Jahwe, wskazując na powszechne dążenie ludzi do tych humanistycznych wartości.
 
Tekst: Michał Drążek (student Kolegium MSI UWr).
 
Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólną inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.