poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
"Koncepcja boga i boskości w filozofii starożytnej"

dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej)
data: wtorek 21 stycznia 2020
godz. 13:15, IFA UWr, sala nr 207

Organizatorzy: Instytut Filologii Angielskiej, Kolegium MSI, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu
Wykład otwarty z cyklu BEYOND LANGUAGE – Humanistyka bez granic

STRESZCZENIE WYKŁADU DO POBRANIA