poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
"Collage and Crisis"

dr Wojciech Drąg (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej)

data: wtorek 14 stycznia 2020
godz. 13:15, IFA UWr, sala nr 207

Organizatorzy: Instytut Filologii Angielskiej, Kolegium MSI, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu
Wykład otwarty z cyklu BEYOND LANGUAGE – Humanistyka bez granic


Dr Wojciech Drąg jest adiunktem w Zakładzie Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych. W 2006 roku otrzymał tytuł licencjata filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku akademickim 2006-2007 odbył kurs magisterski na walijskim Uniwersytecie Glamorgan (obecnie University of South Wales), gdzie pod kierunkiem dr. Jeffa Wallace’a pracował nad dysertacją poświęconą twórczości Juliana Barnesa. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Arts in Literature, Culture and Society. W latach 2009-2013 doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. W 2013 r. obronił pracę doktorską o relacjach między stratą i pamięcią w powieściach Kazuo Ishiguro, która powstała pod kierunkiem prof. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak. W latach 2014-2016 dr Drąg pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki i rozwoju, a od 1 września 2016 r. sprawuje funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych i rozwoju infrastruktury. W 2018 r. spędził trzy miesiące na University of Utah w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej.

Więcej informacji: Wojciech Drąg