poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Obrazy wyobraźni – audiodeskrypcja

dr Joanna Esquibel oraz Dominic Esquibel
Kolejny wykład z serii BEYOND LANGUAGE – kolejni „zwykli – niezwykli” goście. Licznie zgromadzeni słuchacze, między innymi z liceów w Lubinie i Górze oraz studenci UWr, zamknęli oczy i malowali obraz Wassilego Kandinsky’ego wyobraźnią. Dr Joanna Esquibel oraz Dominic Esquibel – miłośnicy książek i wydawcy z Æ Academic Publishing z San Diego w USA, pracują obecnie nad audiodeskrypcją największych dzieł sztuki – od obrazów Albrechta Dürera, przez twórczość Francisca de Goi y Lucien i Claude Moneta, po historyczne malarstwo Jana Matejki, są także ambasadorami kultury polskiej, bowiem znaczna część prac wybieranych przez nich do audiodeskrypcji pochodzi ze zbioru sztuki polskiej. Celem jaki postawili sobie prelegenci jest umożliwienie osobom niewidomym własnego odbioru i interpretacji dzieła sztuki malarskiej. Podczas wykładu słuchacze poznali dynamiczne sposoby twórczego opisu kolorów przedstawionych w taki sposób, aby je mogły wyobrazić sobie osoby niewidzące, a widzące, żeby mogły je lepiej zrozumieć.

Tekst: Karolina Żmudzińska, studentka Kolegium MSI UWr

 
Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0