poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
dr Joanna Esquibel, Dominic Esquibel
(Æ Academic Publishing, San Diego, USA)

 
9 grudnia w Instytucie Filologii Angielskiej seminarium gościnne przeprowadzili badacze języka, tekstu i kultury oraz jednocześnie założyciele wydawnictwa Æ Academic Publishing z siedzibą w San Diego w USA – dr Joanna Esquibel oraz Dominic Esquibel. Zajęcia poświęcone były tłumaczeniu sztuki dla osób niewidomych.  Prelegenci przedstawili bogate filozoficzno-badawcze podłoże różnych technik audio-deskrypcyjnych na przykładzie, m.in. „Pełzającej śmierci” Zdzisława Beksińskiego, „Pożegnania powstańca” Artura Grottgera oraz „Babel” Jerzego Dudy-Gracza. Poruszone zostały również zagadnienia językoznawstwa kryminalistycznego oraz innych form badań językoznawczych daleko wykraczających poza powszechnie przyjmowany paradygmat językoznawstwa.
 
Wydarzenie zostało wspólnie zorganizowane przez Instytut Filologii Angielskiej, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych oraz Komisję  Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.
 
Autor tekstu: Bartłomiej Woźniak (student IFA UWr)