poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Europejska kultura prawna

prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Prawo jest jak powiększające się jezioro z wieloma zatokami. Każdy ma dostęp, żeby zanurzyć się w jednej z nich chociażby głębokość jednego metra”. Tą metaforą prof. Rafał Wojciechowski  rozpoczął wtorkowy wykład w ramach cyklu interdyscyplinarnych otwartych wykładów BEYOND LANGUAGE. Profesor przybliżył słuchaczom historię europejskiej kultury prawnej. Normy prawne, do których stosujemy się na co dzień są głęboko zakorzenione w przeszłości i czerpią z wielu rozmaitych kultur. W kulturze egipskiej dopatrywać można się początków prawa rzeczowego, a w Mezopotamii prawa handlu. Kulturze Izraela zawdzięczamy ideał władcy, który pragnie sprawiedliwości. W starożytnej Grecji rodzą się, m.in., demokracja i tyrania, natomiast w starożytnym Rzymie ma swój początek idea powstania bardzo precyzyjnego systemu prawnego, mającego na celu utrzymanie pokoju wewnątrz państwa i zgody między obywatelami. Europejska kultura prawnej jest zagadnieniem, któremu mógłby zostać poświęcony nie tylko jeden wykład, ale cała seria wystąpień. Mimo ograniczeń czasowych, dzięki tej półtoragodzinnej prelekcji, oraz odbywającej się potem dyskusji, każdy słuchacz miał możliwość, aby chociaż na kilka centymetrów zanurzyć się w zatoce historii prawa i uświadomić sobie, jak wiele możemy dowiedzieć się o źródłach systemu, w ramach którego funkcjonujemy.
 
Tekst: Katarzyna Janik, studentka Kolegium MSI UWr

 
Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0