poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Nie każdy ma coś z Mistrza Yody

prof. dr hab. Konrad Dominas (UAM, Poznań)
 
Od Rzymu po Gwiezdne Wojny – tak najlepiej można podsumować wykład profesora Konrada Dominasa (UAM, Poznań). Popkultura, będąca głównym wątkiem wykładu i związane z nią zagadnienia zostały przedstawione z bardzo różnych perspektyw: zarówno z perspektywy filologa i literaturoznawcy, ale też informatyka i kinomana, skrupulatnie śledzącego najnowsze produkcje. Wbrew pozorom popkultura wcale nie jest łatwa w odbiorze i analizie. Za terminem popkultura, zupełnie błędnie utożsamianym z plebejskimi rozrywkami ociekającymi rubasznością, kryje się skomplikowany system wzajemnych powiązań kultury wysokiej i niskiej, myśli płytkich i głębokich oraz całego wachlarza odniesień mitologicznych. Należy jednak zachować ostrożność, by nie nadinterpretować treści, co w praktyce jest bardzo trudnym zadaniem. Ile zatem jest Juliusza Cezara w Internecie, co łączy Joaquin’a Phoenix’a z wierzeniami starożytnych Greków i czy szukanie ukrytych przekazów i kulturowych toposów ma sens? Odpowiedź na te i inne pytania poznali słuchacze wykładu z cyklu BEYOND LANGUAGE, którego przedłużeniem była długa dyskusja studentów z profesorem Dominasem. 
 
Tekst: Michał Szymon Drążek, student Kolegium MSI UWr

 
Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.



Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0