poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Nie każdy ma coś z Mistrza Yody

prof. dr hab. Konrad Dominas (UAM, Poznań)
 
Od Rzymu po Gwiezdne Wojny – tak najlepiej można podsumować wykład profesora Konrada Dominasa (UAM, Poznań). Popkultura, będąca głównym wątkiem wykładu i związane z nią zagadnienia zostały przedstawione z bardzo różnych perspektyw: zarówno z perspektywy filologa i literaturoznawcy, ale też informatyka i kinomana, skrupulatnie śledzącego najnowsze produkcje. Wbrew pozorom popkultura wcale nie jest łatwa w odbiorze i analizie. Za terminem popkultura, zupełnie błędnie utożsamianym z plebejskimi rozrywkami ociekającymi rubasznością, kryje się skomplikowany system wzajemnych powiązań kultury wysokiej i niskiej, myśli płytkich i głębokich oraz całego wachlarza odniesień mitologicznych. Należy jednak zachować ostrożność, by nie nadinterpretować treści, co w praktyce jest bardzo trudnym zadaniem. Ile zatem jest Juliusza Cezara w Internecie, co łączy Joaquin’a Phoenix’a z wierzeniami starożytnych Greków i czy szukanie ukrytych przekazów i kulturowych toposów ma sens? Odpowiedź na te i inne pytania poznali słuchacze wykładu z cyklu BEYOND LANGUAGE, którego przedłużeniem była długa dyskusja studentów z profesorem Dominasem. 
 
Tekst: Michał Szymon Drążek, student Kolegium MSI UWr

 
Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0