poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Co mają ze sobą wspólnego wojna w Iraku, psychologia sądowa i powieść sensacyjna? Olgę Zygarowską.

W ramach cyklu interdyscyplinarnych otwartych wykładów „Beyond Language” autorka powieści sensacyjno-kryminalnych (ze statusem weterana wojny w Iraku) opowiedziała o istocie zawodu i spostrzeżeniach biegłego sądowego, o kreatywnym pisaniu, a także o swoich doświadczeniach wojennych oraz o stanie współczesnej psychologii. Ze specjalistką rozmawialiśmy m.in. na temat psychopatii i aspołeczności oraz ich powszechności we współczesnym świecie. Spotkanie z Panią Olgą można by określić wieloma przymiotnikami, ale najbardziej trafne wydają się słowa: „inspirujące do nieszablonowego myślenia”.

Tekst: Laura Schock, studentka Kolegium MSI UWr

Cykl wykładów „Beyond Language” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

https://uni.wroc.pl/beyond-language-w-ifa-olga-zygarowska/


Fot.: Michał Raińczuk/UWr/CC BY 2.0