poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Oganizatorzy konferencji POLMUN Academic Polish Model United Nations zapraszają studentów Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr do uczestnictwa w wydarzeniu odbywającym się w dniach 6-8 grudnia 2019 roku w Szkole Głównej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim.

POLMUN to najstarsza w Polsce symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych adresowana do 130 studentów z uczelni z całego świata. W ubiegłych latach gośćmi były osoby studiujące m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, Freie Universitat Berlin czy Uniwersytecie Harvarda. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Confronting the crisis of global governance.

Wydarzenie daje uczestnikom możliwość dyskusji w języku angielskim na tematy związane ze stosunkami międzynarodowymi, ekonomią i nauką oraz poznania młodych ludzi z całego świata. Podczas konferencji organizatorzy przewidzieli również panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, takich jak JE Bogusław Winid, doradca Prezydenta RP oraz były Ambasador RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz warsztaty z pracownikami ambasady Stanów Zjednoczonych.

Tegoroczna edycja konferencji została objęta patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Z koferencją współpracuje Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ i American Centre Warsaw.


Szczegóły dotyczące rekrutacji uczestników znajdują się na stronie internetowej polmun.com/apply-nowPOLMUN informacje o projekcie