poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
„Analogia myślenia, czyli o takcie inaczej"

 dr Rafał Szubert (Uniwersytet Wrocławski)

data: wtorek 12 listopada 2019
godz. 13:15, IFA UWr, sala nr 207

Organizatorzy: Instytut Filologii Angielskiej, Kolegium MSI, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Wykład otwarty z cyklu BEYOND LANGUAGE – Humanistyka otwarta


Rozpocznę od przedstawienia, czym jest terminologia, jakie ma założenia i jakimi posługuje się dotychczas narzędziami. Następnie chciałbym opowiedzieć o tym, jakie znaczenie ma analogia (metafora) w konstruowaniu teorii naukowej, o związku taktu z obserwacją. Zarysuję dwa główne stanowiska dotyczące przekonań w epistemologii, wskażę na pewną uniwersalną cechę analogii i na dwie jakości wyobrażenia o rzeczywistości. Przedstawię tezę Hilarego Putnama dotyczącą roli zdarzenia inicjującego przy konstruowaniu terminów naturalnorodzajowych i zastanowię się, w jakim stopniu można odnieść te rozważania do projektowania terminów prawnych. Moje rozważania oprę o przeprowadzone badania dziewiętnastowiecznych rozpraw teoretycznych niemieckich filozofów prawa.

Biogram wykładowcy:
Rafał Szubert, dr fil., adiunkt w Instytucie Filologi Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; urodzony 20.11.1967 w Wieluniu, germanista i niderlandysta, wielokrotny stypendysta DAAD na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz w Siegener Institut für Sprache und Kommunikation im Beruf (SISIB) na Uniwersytecie w Siegen; studia magisterskie w latach 1987-1992 na Uniwersytecie Wrocławskim i na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster; 2001 - promocja doktorska na Uniwersytecie Wrocławskim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa („Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache”); uczestnik projektu badawczego Wspólnoty Flamandzkiej (Vlaamse Gemeenschap) i KBN (polskiego Komitetu Badań Naukowych), tłumacz przysięgły języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej; tłumacz przysięgły języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (w latach 2008-2011). Główne zainteresowania naukowe: językoznawstwo kontrastywne i konfrontatywne w zakresie języka polskiego, niemieckiego i
niderlandzkiego, języki specjalistyczne, juryslingwistyka, przekładoznawstwo, historia języka, lingwistyka kontaktu, socjolingwistyka. Finalizuje pracę nad habilitacją poświęconą semantyce pojęć prawnych.