poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

NIE MYŚLIMY WYSTARCZAJĄCO O MYŚLENIU.

WYKŁAD PROF. ALEKSANDRA SZWEDKA.

 

15 października 2019 roku studenci Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych gościli w Instytucie Filologii Angielskiej prof. Aleksandra Szwedka – wybitnego specjalistę z zakresu językoznawstwa kognitywnego i analizy dyskursu, założyciela anglistyk w Toruniu i Bydgoszczy, związanego również z wieloma innymi renomowanymi polskimi uczelniami. Wykład pt. „Człowiek – Świat – Język”, podzielony na osiem części, przybliżał nowatorską teorię obiektyfikacji. Według Profesora, ten ontologiczny proces skutkuje przyswojeniem pojęć abstrakcyjnych w kategoriach pojęć konkretnych. Oprócz walorów edukacyjnych, w sposób humorystyczny przybliżone zostały kryteria rozróżnienia między światem materialnym, a duchowym czy niewyrażalności myśli ludzkich. Słuchacze mieli okazję zastanowić się, jak zdefiniować jest myśl, jaką rolę zmysły odgrywają w poznaniu, czy też co różni świat bytów fizycznych od świata bytów abstrakcyjnych. Główny komponent tego rozróżnienia – gęstość, miała wpływ na ukształtowanie się choćby przedstawionego podczas wykładu wielkiego łańcucha bytów. Oddzielny punkt poświęcony został również metaforze – uznanej za Lakoffa i Johnsona za dominujący środek komunikacji – i jej tradycyjnym ujęciom, których śladów choćby w Biblii doszukiwał się św. Tomasz z Akwinu. Poza warstwą teoretyczną, znalazła się również przestrzeń na interakcję – ożywioną dyskusję w czasie i po prezentacji Gościa. Wykład profesora Szwedka odbył się w ramach zajęć z cyklu Humanistyka jako sztuka interdyscyplinarna prowadzonych przez Kolegium MSI Uniwersytetu Wrocławskiego, a organizowanych wspólnie przez IFA UWr, Kolegium MSI oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

Autorka tekstu: Iga Gromska (I rok KMSI UWr)