poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Każdy student MISH objęty jest indywidualną opieką naukową sprawowaną przez tutora – jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
 
Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie do dn. 31. października swoich planów semestralnych zaakceptowanych i podpisanych przez tutorów. Wyjątek stanowią studenci przyjęci na I rok studiów, którzy do końca października składają PROJEKT PLANU (nie musi być zatwierdzony podpisem tutora), a właściwy plan, z podpisem tutora, najpóźniej do dnia 15 listopada.
 
 
 
STUDENCI PIERWSZYCH LAT POWINNI ZATEM:
 
1. Biorąc pod uwagę własne zainteresowania naukowe spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego wybrać osobę ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora.

2. Wysłać potencjalnemu tutorowi list elektroniczny z prośbą o objęcie opieką naukową.
W liście tym powinien znajdować się link do Zasad pracy opiekuna naukowego (tutora):
 http://kmsi.uni.wroc.pl/upload/files/Zasady%20pracy%20opiekuna%20naukowego.pdf
 
Opiekun naukowy znajdzie tam informacje na temat zakresu obowiązków tutora.
 
3. Do potencjalnego tutora udadzą się Państwo na rozmowę, po której pracownik naukowy będzie mógł podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na podjęcie współpracy ze studentem, co zadeklaruje zatwierdzając swoim podpisem na poniższym dokumencie:
http://kmsi.uni.wroc.pl/upload/files/O%C5%9Bwiadczenie%20tutora.pdf

4. Następnym krokiem będzie uzyskanie podpisu tutora pod planem semestralnym i przekazanie owego planu do Sekretariatu KMSI (wraz z oświadczeniem tutora). Tym samym podejmą Państwo stałą, merytoryczną współpracę ze swoim opiekunem naukowym.