poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA INDYWIDUALNE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Student ma obowiązek zapisać się na test ze swoim wiodącym kierunkiem (zob. informacje dla poszczególnych kierunków).

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

  • Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.
  • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu jest przepisywana.
  • Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) od 4 do 30 listopada 2019 r. w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl

  • Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku
    • zaliczonego poziomu B1 lub B2 I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,
    • a w przypadku B2 II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

Istotne informacje znajdują się na stronie Lektoraty.


WIĘCEJ INFORMACJI