poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Szanowni Kandydaci,
przypominamy, że wraz z dokumentami rekrutacyjnymi każdy kandydat na studia w Kolegium MSI musi złożyć deklarację wyboru kierunku wiodącego. Deklarację znajdziecie po kliknięciu w poniższy link:


DEKLARACJA WYBORU KIERUNKU WIODĄCEGODeklarację będzie można również otrzymać i wypełnic na miejscu w sekretariacie Kolegium MSI podczas składania dokumentów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w dniach:

12, 15, 16, 17 lipca 2019 r.

w godzinach od 11.00 do 14.00
sekretariat Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
plac Nankiera 15, pokój 1C, 50-140 Wrocław