poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

4 czerwca 2019 r. Pani profesor Agnieszka Stępkowska (Uniwersytet Szczeciński & Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu) podczas swojego wykładu pt. „Pary dwujęzyczne w Polsce” (UAM, Poznań 2019), opartego na monografii wydanej pod tym samym tytułem, przedstawiła metodologię pracy, jaką wykonała. Publikacja została napisana z perspektywy socjolingwistyki opartej o interdyscyplinarne badania wielojęzyczności oraz inherentnie z nią związane badania nad wielokulturowością i wieloetnicznością. Co niezwykle ciekawe, na podstawie przeprowadzonych przez Prelegentkę badań, okazuje się, że wielokulturowość w rodzinie niemal zawsze – z lingwistycznego punktu widzenia – stanowić może źródło powstania nowego języka – języka kontaktu, który może z czasem, i w sprzyjających warunkach, rozwinąć się w język używany przez większą społeczność mowną, żeby kiedyś w przyszłości stać się np. językiem narodowym.

 

Wykład został wspólnie zorganizowany przez Kolegium MSI UWr, IFA oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.