poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z wielką przyjemnością zaprasza na wykład prof. Lydii Liu w ramach cyklu "Translation in New Contexts".

Profesor Liu jest szefową Instytutu Komparatystyki Literackiej na Uniwersytecie Columbia, teoretyczką mediów i przekładu, autorką m.in. wpływowych prac The Freudian Robot: Digital Media and the Future of the Unconscious (2010) oraz Tokens of Exchange: The Problem of Translation in Global Circulations (ed.1999).

We wspomnianym cyklu prof. Lydia Liu wygłosi wykład pod tytułem "Sense and Nonsense: the Place of Meaning in Translation", w którym przemyśli granice między sensem i nonsensem w różnych językach, by podważyć istniejące modele przekładu, ugruntowane na błędnych jej zdaniem pojęciach przekładalności i nieprzekładalności. 

Czas i miejsce: wtorek 11 czerwca 2019 roku o 18.30, sala 302 przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie.