poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
14 maja 2019 r. dr Wojciech Blecharczyk – biolog z wykształcenia i zamiłowania, wykładowca akademicki i polityk, piastujący urząd burmistrza Sanoka przez trzy kadencje (w latach 2002–2014) przedstawił podczas wykładu w IFA długofalową strategię „mądrego miasta (smart city)”, podkreślając, że tylko kładąc nacisk na interdyscyplinarny i równoczesny rozwój miasta w zakresie: gospodarki, mobilności, środowiska, kapitału ludzkiego, podnoszenia jakości życia oraz inteligentnego zarządzania miastem, można mówić o długofalowym zapewnieniu dobrostanu miasta i rozwoju jego mieszkańców.

Wykład wspólnie zorganizowany został przez: IFA, Kolegium MSI UWr oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału Pan we Wrocławiu.        


GREEN & SMART CITY - prezentacja do pobrania