poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
13 maja 2019 r. warsztaty przekładoznawcze dotyczące wybranych lingwistycznych, filozoficznych oraz biblijnych aspektów tłumaczenia Biblii oraz tekstu Pater Noster przedstawili w IFA prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski (językoznawca), dr Marcin Majewski (hebraista) oraz x. prof. dr hab. Michał Czajkowski (biblista). W czasie wykładów, oprócz wielu innych kwestii, dokładnie omówione zostało specyficzne starożytne milieu tekstów biblijnych oraz podkreślona została wielojęzyczność Autorów tych tekstów. Prelegenci byli jednomyślni w tym, że współcześni kaznodzieje powinni zwrócić większą uwagę na wskazywanie i omawianie ludzkich uwarunkowań i celów komunikacyjnych Autorów tekstów biblijnych, bowiem współczesnemu odbiorcy tych tekstów potrzebne jest bardziej wytłumaczenie tych tekstów niźli tylko ich filologiczny przekład.
Warsztaty zorganizowane zostały wspólnie przez IFA, Kolegium MSI oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału Pan we Wrocławiu.

Podstawowe strategie przyjęte w przekładzie Pater Noster dr Marcin Majewski (UPJP II, UJ) - prezentacja do pobrania